KnoopXL

Internationale Knoop XL omvat het gebied van grofweg het PSV-stadion in het westen tot aan de Dommel aan de oostkant. Nu wonen hier nog zo’n tweehonderd mensen, de komende jaren zal dit groeien naar 15.000. Het zal een plek worden voor wonen, werken, ontmoeten en verblijven. Waar je prettig aankomt met de trein en makkelijk doorreist naar huis, werk, vliegveld of internationale bestemming. Een knooppunt met goede trein- en busverbindingen dus.

Loop door het toekomstige gebied van Knoop XL

De virtuele tour door het toekomstige Knoop XL Zuid- gebied is vernieuwd! Op 15 locaties in en rond het stationsgebied kun je nu een kijkje in de toekomst nemen. Niet alleen in Lightyards, maar ook in de naastgelegen projecten District E en Edge, bij het station, in Fellenoord of in de Dommelvallei.

01-09-2023
Laatste bezwaren afgewezen, groen licht voor bouw woontorens in Lichthoven

De laatste hobbel voor de komst van twee woontorens aan de zuidkant van station Eindhoven is weggenomen. Het nieuwe bestemmingsplan is woensdag door de Raad van State definitief goedgekeurd. De bouw kan naar verwachting in 2024 beginnen.

12-10-2023
De onbedoelde gevolgen van de daklozenopvang op Fuutlaan 10 voor het prestigeproject KnoopXL

Terwijl de buurtbewoners al hun zorgen en bezwaren hebben geuit over de potentiële gevolgen van dit plan voor hun leefomgeving, is er een cruciaal aspect dat tot nu toe over het hoofd is gezien: de mogelijke negatieve impact op het prestigieuze KnoopXL-project.

11-05-2023
Alle bezwaren tegen bouw woontorens op Stationsplein Eindhoven afgewezen, rechter geeft groen licht voor plan District-E

Op het Stationsplein in Eindhoven mogen drie hoge nieuwe woontorens komen. Alle bezwaren van een grote groep omwonenden en de stichting Beter Eindhoven tegen het bestemmingsplan voor District-E zijn woensdag door de Raad van State afgewezen.

25-01-2023
Megaproject Knoop XL te groot en complex voor Eindhoven? Waarschuwing: er zijn valkuilen

Is een megaproject met negenduizend nieuwe huizen rondom het station een maatje te groot voor de gemeente Eindhoven? In onzekere tijden liggen niet alleen financiële risico’s op de loer. Er zijn meer valkuilen aan de vooravond van een besluit.

03-01-2023
Wethouder schoffeert Eindhovense politiek, crisissfeer over megaplan Fellenoord

De behandeling van het megaplan Fellenoord heeft de Eindhovense politiek dinsdag in een crisissfeer gestort. De gemeenteraad weigerde verder te vergaderen nadat wethouder Steenbakkers tijdens het debat nog extra informatie toestuurde.

19-07-2022
Megaplan voor Fellenoord in Eindhoven krijgt weer een onvoldoende, politiek gewaarschuwd voor overhaast besluit

Ook in de herkansing krijgen plannen van de gemeente Eindhoven voor de ontwikkeling van een nieuw stadshart aan de Fellenoord een onvoldoende. Volgens adviesbureau PRC zijn er nog te veel ‘open eindjes’.

30-06-2022
Snel besluit vereist over megaplan Fellenoord in Eindhoven om geld binnen te slepen

Om maximaal te profiteren van financiële bijdragen van het kabinet en de provincie is het nodig dat Eindhoven voortvarend aan de slag gaat met het megaplan voor het stationsgebied. Wethouder Stijn Steenbakkers (Knoop XL) schrijft dat in een voorstel dat is gemaakt om meer duidelijkheid te bieden aan de Eindhovense politiek.

21-06-2022
Bouw van houten torens Dutch Mountains in Eindhoven weer flinke stap dichterbij; gemeente wil grond verkopen

De bouw van de twee hoge houten torens van Dutch Mountains tussen de Prof dr. Dorgelolaan en het spoor in Eindhoven is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De gemeente Eindhoven heeft bekendgemaakt dat ze de grond wil verkopen aan de initiatiefnemers.

15-06-2022
Pas op de plaats voor megaplan Fellenoord: Eindhovense politiek trekt aan de handrem

De Eindhovense politiek maakt een pas op de plaats met de oprichting van een ontwikkelbedrijf voor het stationsgebied rondom de Fellenoord. De gemeenteraad wil eerst een beter beeld van de maatschappelijke doelen van het megaplan.

26-05-2022
Vrees voor valse start Eindhovens miljardenplan Knoop XL, met daarin 6000 woningen: ‘Te veel onduidelijk’

Een valse start dreigt voor de enorme herontwikkeling van het Eindhovense stationsgebied tot Knoop XL, het internationale uithangbord van Brainport. Het is onvoldoende duidelijk wat precies de bedoeling is en welke rol de gemeente speelt.

11-05-2022

Met The Dutch Mountains wordt een belangrijke ontwikkeling toegevoegd aan het gebied dat bekend staat als ‘Internationale Knoop XL’. Gemeente Eindhoven en The Mountains Corporation hebben dat op 5 juni op de Provada bekend gemaakt.

05-06-2019

Het wordt hét visitekaartje van Brainport Eindhoven: Eindhoven Internationale Knoop XL. Het hele stationsgebied van Eindhoven ondergaat de komende 20 jaar een gedaanteverwisseling. Het gebied van 55 hectare wordt een plaats waar mensen wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten.

16-05-2019

Doe mee! Verander het stationsgebied Eindhoven van een plek waar je zo snel mogelijk doorheen wilt naar een plek waar je nooit meer weg wilt!

15-04-2019